People

Director
Hsinchun Chen hchen@eller.arizona.edu
Research Staff
Riley McIsaac  rmcisaac@email.arizona.edu
Mark Patton  mpatton@eller.arizona.edu
Resha Shenandoah  rshenandoah@email.arizona.edu
Collaborators  
Randall Brown randallb9@gmail.com
Joshua Chuang joshua.chuang@gmail.com
Paul Hu paul.hu@business.utah.edu
Lubaina Maimoon lubainamaimoon@email.arizona.edu
Christopher Yang chris.yang@drexel.edu
Junming Yin  junmingy@email.arizona.edu
Daniel Zeng  zeng@eller.arizona.edu
Bin Zhang  binzhang@arizona.edu
Ph.D. Students
Troy Adams (AZSecure Fellowship) tla86@email.arizona.edu
Mohammadreza Ebrahimi ebrahimi@email.arizona.edu
Sagar Samtani (AZSecure Fellowship) sagars@email.arizona.edu
Sandeep Suntwal sandeepsuntwal@email.arizona.edu
Shuo Yu shuoyu@email.arizona.edu
Hongyi Zhu zhuhy@email.arizona.edu
Masters Students
pydu@email.arizona.edu
AZSecure Scholarship-for-Service (SFS) Fellowship Program Students:
Class of 2018
 
Emma McMahon mcmahone@email.arizona.edu
Mathew Soares msoares@email.arizona.edu
Ryan Williams ryanwilliams12@email.arizona.edu
Class of 2019
 
Guadalupe Angeles angeles@email.arizona.edu 
Nolan Arnold nolanarnold@email.arizona.edu 
Christopher Harrell  harrellcr@email.arizona.edu 
Rachael Dunn rachael.dunn@email.arizona.edu 
Robert Schweitzer  rschweitzer@email.arizona.edu 
John Voss jvoss@email.arizona.edu
Undergraduate Students, Volunteers, Interns
Ning (Johnny) Zhang zhangning@email.arizona.edu
Ben Lazarine benlazarine@email.arizona.edu
Visiting Scholars
Lanfen Wu (2016-present) lanfenwu@163.com
Past Visiting Scholars and Interns
Kory Chinn (Intern, 2014-2017) knc1@email.arizona.edu
David Hung (Intern, 2015-2016) davidhung@email.arizona.edu
Grace Samtani (Intern, 2014-2015) gsamtani@email.arizona.edu
Jiang Wu (2015-2016) jiangwu.john@gmail.com
Zhen Shao (2014-2015) zhenshaohfut@gmail.com
Michelle Huang (2015-2016) smichelle19@email.arizona.edu
Qing Li (2015-2016) kooliqing@gmail.com
Lichun Yin (2014-2015) 308895957@qq.com
Casper Nybroe (Intern, 2014) casper@nybroe.com
Huarong Xu (2013-2014) hrxu@xmut.edu.cn
Jing Liu (2013-2014) liujing@email.arizona.edu
Qiao, Jian (2013-2014) jqiao501@gmail.com
Xuan Liu (2013-2014) xuanliu@ecust.edu.cn
Kaile Zhou (2013-2014) kailezhou@gmail.com
Xiangbin Yan (2014) hityxb@gmail.com
Yi-Hung Liu (2013-2014) lyh0315@gmail.com
Xiaolong Song (2012-2014) xlsong45@gmail.com
Hongwei Wang (2013-2014) hwwang@tongji.edu.cn
Gang Wang (2013-2014) wgedison@gmail.com
Wei Shang (2013) wei.shang@gmail.com
Xiongwen (Oscar) Pang (2012-2013) augepang@gmail.com
Qingqing Zhang (2011-2013) suiyue2959@163.com
Jong Hwan Suh (2011-2013) jonghwan.suh@gmail.com
Suk Jun Lee (2011-2012) lsj77@yonsei.ac.kr
Donghui Yang (2011-2012) ydh95130@gmail.com
Kui Fu (2009-2010) fukui@whut.edu.cn
Xiaohui Han (2011-2012) xhan@email.arizona.edu
Cuiqing Jiang (2011) jiangcuiq@163.com
Yungchang Ku (2009-2010) ycku1230@gmail.com
Yingjie Lu (2011-2012) luyingjie982@163.com
Hui Nie (2011-2012) huinie@email.arizona.edu
Hyun-A Park (2010-2011) kokokzi@naver.com
Qiuli Qin (2010-2011) qlqin@bjtu.edu.cn
Fu-Ching Tsai (2011-2012) tsai.fuching@gmail.com
Xianwen Wang (2008-2009) wangxianwen2@gmail.com
Ji Young Woo (2008-2010) jywoo@eller.arizona.edu
Ming Yang (2009-2010) yangming.hit@gmail.com